Exhibition / Utställning

2015-06-20 - 2015-10-20

Tanums shopping centre

The largest dinosaur exhibition in Scandinavia. In Tanum, Sweden.

Tanums köpcenter

Den största dinsaurieutställningen i Skandinavium. I Tanum, Sverige.