latex lingerie
uk latex lingerie

Products / Produkter

Dissected shark

Dissected shark, educational. Please contact us for more information.

Dissikerad haj, utbildningssyfte. Vänligen kontakta oss för mer information.

Baby mammoth suit

Moving parts: neck, trunk, legs, blinking eyes,. You can rent or buy this product.

Rörliga delar: hals, snabel, ben, blinkande ögon. Du kan hyra eller köpa denna produkt.

Dinosaur suit

Moving parts: neck, mouth, blinking eyes, tail and legs. Camera and monitor is included. You can rent or buy this product.

Rörliga delar: hals, mun, blinkande ögon, svans och ben. Kamera och monitor är inkluderade. Du kan hyra eller köpa denna produkt.