latex lingerie
uk latex lingerie

Products / Produkter

Dissected shark

Dissected shark, educational. Please contact us for more information.

Dissikerad haj, utbildningssyfte. Vänligen kontakta oss för mer information.

Dinosaur puppet

A baby dinosaur puppet that can move its head, mouth, eyes, blink and make four different sounds.

En handdocka i form av en dinosaurieunge som kan röra på huvud, mun och ögon, blinka och "prata" med fyra olika ljud.