Exhibition / Utställning

2023-11-07 - 2023-12-31

Giant bugs

The small bugs in our surroundings may be small, but they are enormously numerous and they play a very large role in the functioning of the ecosystems in which they occur. They are found in the ground, in the trees, in the water, in the air, in our homes and even on us humans. This exhibition aims to draw attention to these little creatures and their importance to us – among other things, by presenting enormously enlarged animatronic models of them.

For rent

Jättestora småkryp

Småkrypen i vår omgivning må vara små, men de är enormt många och de spelar en mycket stor roll för att de ekosystem de förekommer i ska fungera. De finns i marken, i träden, i vattnet, i luften, i våra bostäder och till och med på oss människor. Den här utställningen syftar till att uppmärksamma dessa små krabater och deras betydelse för oss – bland annat genom att presentera enormt uppförstorade och rörliga modeller av dem.

Att hyra